TRADICIJA

SJEĆANJA

Etika, antika

PRIM.DR VOJO BOROZAN (1929 – 2012.) Jedan od ljekara koji je ostavio neizbrisiv trag svog ljudskog i profesionalnog bića svakako je prim.dr Vojo Borozan (1929-2012), rođen na Cetinju od oca prota Mihaila i majke Zorke, rođene u porodici Pejović, koji je u liječenju pluć... Read more

ISTORIJA

Recent Posts

Etika, antika

Etika, antika

PRIM.DR VOJO BOROZAN (1929 – 2012.) Jedan od ljekara koji je ostavio neizbrisiv trag svog ljudskog i profesionalnog bića svakako je prim.dr Vojo Boroz... Read more