Novi broj Medijske kulture na Dan slobode medija Reviewed by Momizat on . Na dan obiljžavanja, svjetskog dan slobode medija, u izdavačkoj produkciji Medijske kulture, u okviru edicije Teorija medija – izašla je knjiga ETIKA DIGITALNOG Na dan obiljžavanja, svjetskog dan slobode medija, u izdavačkoj produkciji Medijske kulture, u okviru edicije Teorija medija – izašla je knjiga ETIKA DIGITALNOG Rating: 0
You Are Here: Home » Kultura » Novi broj Medijske kulture na Dan slobode medija

Novi broj Medijske kulture na Dan slobode medija

Na dan obiljžavanja, svjetskog dan slobode medija, u izdavačkoj produkciji Medijske kulture, u okviru edicije Teorija medija – izašla je knjiga ETIKA DIGITALNOG DOBA – post novinartsvo, autora Vedade Baraković.

20 Vedada Baraković

Knjiga provokativnog naziva Etika digitalnog doba – post novinarstvo autorke dr. sc. Vedade Baraković, vanredne profesorice medijskih studija na Univerzitetu u Tuzli, predstavlja dragocijenu monografsku studiju, jedinstvenu u  regionalnoj komunikološkoj literaturi, koja se usredsređujje na promišljanje etičkih praksi imanentnih polju medija postindustrijskog društva 21. vijeka. Rukopis figurira kao svojevrsna kartografija moralne krize savremenih novinarskih kultura: iscrpan, jezgrovit i znalački prikaz simptomatičnih, teških, obimnih i složenih pitanja sa kojima se suočava informativna djelatnost nakon korijenitog društvenog preobražaja uslovljenog dinamikom umrežavanja i hegemonijom tržišnog fundamentalizma.

Ovaj rukopis predstavlja važan doprinos literaturi iz oblasti društvenih nauka i humanistike, posebno području medijskih studija i praktične etike.

 

About The Author

Number of Entries : 1067

Leave a Comment

Scroll to top