Uskoro rekonstrukcija zapadne tribine stadiona kraj Bistrice Reviewed by Momizat on . Uprava javnih radova objavila je tendersku dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju zapadne tribine stadiona FK “Sutjeska” , a rok za Uprava javnih radova objavila je tendersku dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju zapadne tribine stadiona FK “Sutjeska” , a rok za Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » Uskoro rekonstrukcija zapadne tribine stadiona kraj Bistrice

Uskoro rekonstrukcija zapadne tribine stadiona kraj Bistrice

Uprava javnih radova objavila je tendersku dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju zapadne tribine stadiona FK “Sutjeska” , a rok za podnošenje ponuda je 4. jun.

Screenshot_20190430-100438

Kako su istakli, rekonstruisani objekat imaće prizemlje i tri sprata, a ukupna bruto površina, računajući i tribinu za gledaoce sa oko 3.200 sjedišta, iznosiće oko 6.200 metara kvadratnih.

,,Procijenjena vrijednost investicije iznosi 4,6 miliona eura. Od toga, Vlada Crne Gore će budžetom za 2020, 2021. i 2022. godinu opredijeliti sredstva u iznosu od 3,3 miliona eura, dok će ostatak sredstava obezbijediti Fudbalski savez Crne Gore. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, svaki ponuđač je dužan da dostavi dokaz da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata, da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište, da on, odnosno njegov zakonski zastupnik, nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare, kao i da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti, koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom”, objašnjavaju iz Uprave javnih radova, prenosi RTNK.

Objavi tendera prethodio je ugovor o realizaciji projekta rekonstrukcije tribine u Nikšiću, koji su potpisali direktor Uprave javnih radova, Rešad Nuhodžić, predsjednik Opštine Nikšić, Veselin Grbović i predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore, Dejan Savićević.

Tom prilikom, direktor Nuhodžić izjavio je da se na osnovu urađenog Glavnog projekta već sada sa sigurnošću može reći da će Nikšić dobiti reprezentativan sportski objekat.

On je, takođe, kazao da sportski projekti u kapitalnom budžetu Vlade Crne Gore zauzimaju značajno mjesto i kao jedan od primjera naveo izgradnju fudbalskog stadiona na Cetinju, u vrijednosti od oko devet miliona eura.

About The Author

Number of Entries : 1069

Leave a Comment

Scroll to top