Projekat “Škole za 21.vijek” – British Council Reviewed by Momizat on . Projekatom “Škole za 21.vijek” bBritis coCounc priprema djecu za poslove koji još uvijek ne postoje Naš svijet se brzo mijenja a čak 65% od ukupnog broja današn Projekatom “Škole za 21.vijek” bBritis coCounc priprema djecu za poslove koji još uvijek ne postoje Naš svijet se brzo mijenja a čak 65% od ukupnog broja današn Rating: 0
You Are Here: Home » Društvo » Projekat “Škole za 21.vijek” – British Council

Projekat “Škole za 21.vijek” – British Council

Projekatom “Škole za 21.vijek” bBritis coCounc
priprema djecu za poslove koji još uvijek ne postoje

Naš svijet se brzo mijenja a čak 65% od ukupnog broja današnjih đaka osnovnih škola radiće poslove koji još uvijek ne postoje. U cilju pripremanja mladih za neizvjesnu budućnost, British Council je pokrenuo projekat “Škole za 21. vijek”, posvijećen razvijanju ključnih vještina kod mladih.

IMG_20180307_200449

Projekat se fokusira na razvijanje vještina kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, digitalnog učenja kao i programiranja (kodiranja) uz pomoć džepnog kompjutera — micro:bita. Program je započeo svoj život u
učionicama širom Crne Gore u srijedu 7. marta svečanim uručenjem micro:bit uređaja direktorima 10 osnovnih škola iz Crne Gore odabranih za učešće u projekatu. ”Znate da je ministarsto prosvjete ove godine počelo da daje snažniju podršku projektima koji se tiču korišćenja internet tehnologija u edukaciji, ali i projektima koji prave most između kulture i obrazovanja. Zato cijenim da je i projekat Škole za 21. vijek, koji uključuje
mikrobitove, i koji će sprovoditi Britanski savjet i Ministarstvo prosvjete u naredne tri godine, ogroman korak naprijed u tom pravcu.” rekao je ovom prilikom Ministar prosvjete Damir Šehović.

Micro:bit uređaji se mogu koristiti u velikom broju školskih predmeta koji na prvi pogled nijesu direktno povezani sa programiranjem. Projekat je osmišljen tako da pomaže digitalizaciju nastavnog proces i podstiče učenje na kreativan način na časovima biologije, matematike, fizike, muzičkog vaspitanja i drugih predmeta.
Programiranje nije samo po sebi cilj već sredstvo za povećanje nivoa digitalne pismenosti kod učenika.
”U digitalno doba u kojem živimo, kompjuterska pismenost predstavlja fundamentalnu vještinu koja je od vitalne važnost za svakog mladog čovjeka. Za nekoliko decenija skoro 2 milijarde radnih mjesta će nestati zbog
automatizacije, a najveća potrražnja na svetskom tržištu rada biće za naprednim vještinama programiranja i kreiranja digitalnog sadržaja.” istakla je u svom obraćanju Vanja Madžgalj, direktorica British Council-a u Crnoj Gori.

Micro:bit uređaji sastoje se od senzora koji mogu meriti toplotu, vlagu, pokret i drugo, kao i blututa (bluetooth) i USB priključka i led diode koje služe kao ekran. Micro:bit je inicijalno razvijen u Velikoj Britaniji od strane BBC-ja i još 29 partnera, kako bi pomogao djeci da nauče kako da prave programme (kodove) i tako razviju ključne vještine neophodne za budućnost, a koristi sa velikim uspjehom od 2015. godine.

Osim fokusa na učenike, projekat ima za cilj i razvoj kapaciteta škola. 80 Nastavnika različitih predmeta iz odabranih škola su prošli kroz niz obuka koje su im pružile znanje potrebno za razvoj ključnih vještina kod učenika, kao i samu upotrebu microbit uređaja. Škole će takođe, kao dio vannastavnih aktivnosti, formirati i klubove (sekcije) za kodiranje na micro:bitu koje će kroz svoj rad podržati i British Council, kao i stvaranje mreže škola radi razmjene iskustava na nivou Zapadnog Balkana. „Ovog mjeseca Britanski savjet distribuira 300 micro:bit uređaja za deset osnovnih škola u Crnoj Gori koji će se koristiti u procesu nastave i koji će potpomagati okruženje učenja. Uzevši u obzir rezultete tog pilot projekta, u idućim godinama Ujedinjeno kraljevstvo će nastojati da proširi taj program i obuhvati druge škole u Crnoj Gori“, poručila je Alison Kemp, britanska ambasadorka u Crnoj Gori.

About The Author

Number of Entries : 921

Leave a Comment

Scroll to top