HE “Perućica“ obilježava 56 godina rada Reviewed by Momizat on . HE "Perućica" danas obilježava 56 godina postojanja i rada. Prve količine električne energije crnogorskom elektroenergetskom sistemu isporučila je 1960. godine, HE "Perućica" danas obilježava 56 godina postojanja i rada. Prve količine električne energije crnogorskom elektroenergetskom sistemu isporučila je 1960. godine, Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » HE “Perućica“ obilježava 56 godina rada

HE “Perućica“ obilježava 56 godina rada

HE „Perućica“ danas obilježava 56 godina postojanja i rada. Prve količine električne energije crnogorskom elektroenergetskom sistemu isporučila je 1960. godine, a naziv je dobila po vrelu Perućica, koje izvire u njenoj neposrednoj blizini.

LEX_4055

Početak 2016. godine u najstarijoj crnogorskoj velikoj elektrani obilježili su uspješni proizvodni rezultati. U prvom kvartalu proizvedeno je oko 385,5 miliona kWh (kilovat-sati) električne energije, 18 odsto više od plana, dok je za prva četiri mjeseca ostvarena proizvodnja od 456 miliona kWh električne energije. Pozitivan proizvodni trend i povoljne hidrološke prilike očekuju se i u nastavku godine, pa je realno da bude ostvarena i godišnja projekcija od 920 GWh (gigavat-sati) električne energije.

HE “Perućica“ prošlu godinu završila je sa proizvedenih 783 GWh, što predstavlja udio od 27,28 odsto u ukupnoj proizvodnji električne energije u proizvodnim objektima EPCG. Razlog nešto niže proizvodnje u 2015. godini je lošija hidrološka godina od 2014. Tokom 2015. godine ostvarena količina padavina je 1525 lit/m2 što je 23% manje od dugogodišnjeg prosjeka padavina. Loše hidrološke prilike su naročito bile izražene tokom drugog, trećeg i četvrtog kvartala, gdje je realizacija padavina bila manja 45% od dugogodišnjeg prosjeka – pamtimo svi decembar bez padavina. I pored loše hidrologije, zahvaljujući izuzetnom zalaganju svih zaposlenih u elektrani “Perućica“ je ostvarila dobre rezultate, a pouzdanost i pogonska spremnost nije se dovodila u pitanje ni protekle godine.

Od početka rada HE “Perućica“ je proizvela 48.067 GWh električne energije, odnosno prosječnih 858 GWh godišnje. Rekordna je bila 2010. godina, kada je proizvedeno i elektroenergetskom sistemu isporučeno 1.435 GWh.

DSC_0508

Tokom prošle godine uloženo je preko dva miliona eura u nabavku i instalaciju opreme. Zahvaljujući dobro isplaniranom i sprovedenom tekućem i investicionom održavanju, kao i višemilionskim ulaganjima pogonska spremnost i pouzdanost rada hidroenergetskog sistema “Perućica” kontinuirano je na visokom nivou. Elektroprivreda Crne Gore će i u narednom periodu biti orijentisana na ulaganja u rekonstrukciju, modernizaciju i povećanje kapaciteta proizvodnih objekata u svom sastavu.

Nemjerljiv doprinos uspješnom funkcionisanju sistema daje kolektiv od 160 zaposlenih u HE “Perućica”, koji odgovornim i krajnje profesionalnim odnosom prema poslu čine da ovaj objekat i poslije više od pola vijeka rada, ostvaruje odlične proizvodne rezultate.

Povodom rođendana HE “Perućica“ Klub dobrovoljnih davalaca krvi EPCG organizovao je akciju darivanja dragocjene tečnosti u Upravnoj zgradi kompanije u Nikšiću. To je četvrta akcija Kluba DDK EPCG ove godine u kojoj je učestvovalo čak 65 davalaca.

HE “Perućica“ smještena je u sjevernom dijelu Bjelopavlićke ravnice. Za proizvodnju električne energije HE „Perućica“ koristi vode gornjeg toka rijeke Zete, odnosno vode koje iz Nikšićkog polja pri izuzetno povoljnom padu na kratkom rastojanju dotiču na njene turbine. U sastavu HE „Perućica“, čija instalisana snaga iznosi 307 MW su akumulacije „Krupac“, „Slano“ i retenzija „Vrtac“, a dio sistema HE “Perućica” čini i pet malih hidroelektrana na teritoriji Podgorice, Kolašina, Cetinja i Šavnika, sa godišnjom proizvodnjom od blizu 6 miliona kWh (kilovat-sati) električne energije.

About The Author

Number of Entries : 1077

Leave a Comment

Scroll to top