Promocija Zbornika dokumenata „Odnosi Crne Gore i Bugarske“ Reviewed by Momizat on . Promocija Zbornika dokumenata Odnosi Crne Gore i Bugarske će se održati u Gradskoj kući 12.05.2016.godine u 20 h, a na promociji će govoriti direktor DACG g-din Promocija Zbornika dokumenata Odnosi Crne Gore i Bugarske će se održati u Gradskoj kući 12.05.2016.godine u 20 h, a na promociji će govoriti direktor DACG g-din Rating: 0
You Are Here: Home » Istorija » Promocija Zbornika dokumenata „Odnosi Crne Gore i Bugarske“

Promocija Zbornika dokumenata „Odnosi Crne Gore i Bugarske“

Promocija Zbornika dokumenata Odnosi Crne Gore i Bugarske će se održati u Gradskoj kući 12.05.2016.godine u 20 h, a na promociji će govoriti direktor DACG g-din Stevan Radunović, NJ.E. Bugarski ambasador u Crnoj Gori g-din Mladen Červenjakov i priredjivač Zbornika sa crnogorske strane g-đa Mirjana Kapisoda, pom. dir. DACG. Medijator večeri g-dja Violeta Krivokapić, načelnica Arhivskog Odsjeka Nikšić.

Screenshot_2016-05-11-12-32-01-1

U Sofiji je iz štampe izašao zbornik dokumenata „Odnosi Crne Gore i Bugarske 1878-1913″ kao dio saradnje nacionalnih arhiva dvije zemlje. Priređivači ovog Zbornika dokumenata su, sa crnogorske strane Mirjana Kapisoda, a sa bugarske, Milena Todorakova, koje su i sastavljači predgovora ovog izdanja. Prevod dokumenata uradili su Svetlana Stojanova i Boris Hristov. Kao izdavači ovog Zbornika potpisani su Državni arhiv Crne Gore i Državna agencija „Arhivi“ iz Bugarske. Značajna i obimna arhivska građa koja se čuva u arhivima obije zemlje pažljivo je pregledana i prezentovana naučnoj javnosti Crne Gore i Bugarske u obliku zbornika dokumenata. Pri odabiru dokumenata prednost je data onima koji se prvenstveno odnose na razvijanje međusobnih odnosa. Zbornik ukupno sadrži 431 dokument, od čega 274 iz Centralnog državnog arhiva Bugarske, a 155 iz državnog arhiva Crne Gore, a dva dokumenta se nalaze u oba arhiva. Autori su se opredijelili da sva dokumenta slože prema hronološkom redu. Dokumenta su prikazana u originalu, pa su na tri jezika, bugarskom, crnogorskom i francuskom jer se radi o diplomatskoj prepisci. Prevod je prikazan kao bilješka ispod linije, i to samo riječi i izraza, kada su napisane na jeziku različitom od jezika originala. Pri prezentaciji teksta crnogorskih dokumenata sačuvane su sve osobenosti originala. U potpunosti je zastupljen izvorni tekst originala, odnosno zadržane su njegove stilske, gramatičke i pravopisne osobine, ali i ostali kriterijumi iz načela publikovanja. Dokumentacija pisana na bugarskom jeziku je usklađena sa utvrđenim naučnim zahtjevima: sačuvan je stil i jezik, dok su prikaz pravopis i interpunkcija prilagođeni pravopisnim zahtjevima savremenog bugarskog jezika. Na svakom dokumentu je dato zaglavlje na bugarskom i crnogorskom jeziku, koje ukazuje na vrstu dokumenta, autora, adresu, uz kratku anotaciju njegove sadržine. Osim toga, naznačeni su i mjesto i datum nastanka dokumenta koje je identično sa originalom. Ispod osnovnog teksta je navedeno mjesto čuvanja originalnog dokumenta sa osnovnim podacima o njemu. Za lakše snalaženje u pretraživanju pojmova, čitaocima je na raspolaganju imenski i geografski indeks.

About The Author

Number of Entries : 1077

Leave a Comment

Scroll to top