You Are Here: Home » Tradicija (Page 6)

POČECI VATROGASTVA U NIKŠIĆU

Vatrogastvo i zaštita od požara kao moderne tekovine razvoja društva i civilizacije u cjelini imaju dugu tradiciju. Prva vatrogasna društva na teritoriji bivše Jugoslavije nastaju u drugoj polovini XIX vijeka a u Crnoj Gori jedno od prvih vatrogasnih društava osnovano je u Kotoru daleke 1867. godine. Kada je u pitanju Nikšić čekalo se sve do 1937. godine da se osnuje vatrogasno društvo na dobrovoljnoj osnov ...

Read more

Četiri decenije Radio Nikšića

Početkom septembra 1973. godine, otpočeo je moj probni novinarski rad u Novinskoj ustanovi “Nikšićka novina”, pa sam u tom svojstvu prisustvovao otvaranju Radio Nikšića i drugim septembarskim svečanostima te godine u Nikšiću i susjednim opštinama. Pored predstavnika društveno-političkog, privrednog i kulturnog života grada svečanosti u Školskom centru “Tvrtko Bijelić” povodom puštanja u rad Radio stanice Ni ...

Read more

Kako je „Bridge“ osvajao Nikšić

Milonja Đikanović je jednostavno čudo koje vrijedi vidjeti i upoznati, uspio je da ostane čovjek u vremenima grabljivog tranzicionog morala i, nećete vjerovati, on uspijeva da živi pošteno (što je provokacija) i da, između svih svojih lijepih interesovanja, igra i bridž.   Prvi susret  slikara, novinara i publiciste  Milonje Đikanovića, tada studenta fakulteta političkih nauka, i bridža, stare intelekt ...

Read more

Hemingvejevski pokretni praznik

Osvrt na tradicijsku baštinu približiće nam odnos ljudi prema kulturi toga vremena, običajima, navikama, simbolima… Ta optika potvrdiće nam mnoge istorijske, antropološke i socio-kulturološke značajke konkretnog vremena. Određeni simboli i neslućene mogućnosti njihove multiplikacije pružaju mogućnost permanentne komunikacije sa širokim auditorijumom, ljudima i vremenima. Vizuelni podtekst ili direktna asoci ...

Read more

Biciklistička tradicija Nikšića

Biciklizam u Crnoj Gori počinje dolaskom prvog bicikla, krajem devetnaestog vijeka. Prvo biciklo u Crnu Goru, davne 1899. godine, donio je Ljubo Petrović Njegoš, sin Vojvode Šaka, koji je učio diplomatsku školu u Parizu. Za mali grad, od nekolike hiljade stanovnika, biciklo je predstavljalo atrakciju. Sa čuđenjem su Nikšićani gledali biciklo, nazivajući ga ‘gvozdeni konj’. Biciklo je proizvedeno u Austriji ...

Read more
Scroll to top