You Are Here: Home » Tradicija (Page 6)

Četiri decenije Radio Nikšića

Početkom septembra 1973. godine, otpočeo je moj probni novinarski rad u Novinskoj ustanovi “Nikšićka novina”, pa sam u tom svojstvu prisustvovao otvaranju Radio Nikšića i drugim septembarskim svečanostima te godine u Nikšiću i susjednim opštinama. Pored predstavnika društveno-političkog, privrednog i kulturnog života grada svečanosti u Školskom centru “Tvrtko Bijelić” povodom puštanja u rad Radio stanice Ni ...

Read more

Kako je „Bridge“ osvajao Nikšić

Milonja Đikanović je jednostavno čudo koje vrijedi vidjeti i upoznati, uspio je da ostane čovjek u vremenima grabljivog tranzicionog morala i, nećete vjerovati, on uspijeva da živi pošteno (što je provokacija) i da, između svih svojih lijepih interesovanja, igra i bridž.   Prvi susret  slikara, novinara i publiciste  Milonje Đikanovića, tada studenta fakulteta političkih nauka, i bridža, stare intelekt ...

Read more

Hemingvejevski pokretni praznik

Osvrt na tradicijsku baštinu približiće nam odnos ljudi prema kulturi toga vremena, običajima, navikama, simbolima… Ta optika potvrdiće nam mnoge istorijske, antropološke i socio-kulturološke značajke konkretnog vremena. Određeni simboli i neslućene mogućnosti njihove multiplikacije pružaju mogućnost permanentne komunikacije sa širokim auditorijumom, ljudima i vremenima. Vizuelni podtekst ili direktna asoci ...

Read more

Biciklistička tradicija Nikšića

Biciklizam u Crnoj Gori počinje dolaskom prvog bicikla, krajem devetnaestog vijeka. Prvo biciklo u Crnu Goru, davne 1899. godine, donio je Ljubo Petrović Njegoš, sin Vojvode Šaka, koji je učio diplomatsku školu u Parizu. Za mali grad, od nekolike hiljade stanovnika, biciklo je predstavljalo atrakciju. Sa čuđenjem su Nikšićani gledali biciklo, nazivajući ga ‘gvozdeni konj’. Biciklo je proizvedeno u Austriji ...

Read more
Scroll to top