You Are Here: Home » Sjećanja (Page 4)

Zašto napisah knjigu o Crnogorcima

ZABORAVLJENE KNJIGE Svi mi Njemci koji se bavimo ovim pitanjem imamo jednog učitelja, a to je stari njemački pisac Heinrich Wilhelm Rihl sa svojom, nekad čuvenom, zatim u materijalističkoj epohi, zaboravljenom knjigom “Haturgeschichte des deuttcschen Wolkes”, to znači prirodna istorija njemačkog naroda, u četiri velike knige. Naslovna stranica "Slobodne misli", 1. januar 1928. godine (ilustracija) Svi mi Nj ...

Read more

Priča o prstenu

PRIČA IZ VREMENA SAVEZNIČKOG BOMBARDOVANJA NIKŠIĆA I baš tu, nad rakom, Ljubo je primijetio na ruci Milice – Mile Kovačević zlatan, skupocjen prsten. Da li da ga skine i poslije rata preda nekome od njene djece, ili da ga ostavi na Miličinoj ruci, kako bi je po tom prstenu kasnije prepoznali? Nikšić je prvi put bombardovan 7. aprila 1944. godine. Bombardovali su ga saveznički avioni, ali ni malo – savezničk ...

Read more

Nema te prepreke koja se ne može premostiti

VUKOV MOST Od starih građevina Nikšića koje svjedoče na davna prošla vremena svakako da posebno mjesto zauzimaju stari kameni mostovi. Iako kroz sam centar grada ne protiče rijeka, ipak se za Nikšić može reći da je grad mostova. Piše: Boško Roganović Od starih građevina Nikšića koje svjedoče na davna prošla vremena svakako da posebno mjesto zauzimaju stari kameni mostovi. Iako kroz sam centar grada ne proti ...

Read more

Polaganje cvijeća na grobno mjesto profesora Mihaila Bukvića

U petak 09. juna na Gradskom groblju u Nikšiću u 13,30h, delegacija Opštine Nikšić, profesori i đaci JU Gimnazija „Stojan Cerović“, delegacija Državnog arhiva Crne Gore, kao i direktni potomak profesora Mihaila Bukvića koji nosi njegovo ime, posjetiće i položiti cvijeće na grobno mjesto uvaženog profesora Mihaila Bukvića. Nakon ovog događaja u petak, 09. juna u Gradskoj kući u 14h, biće održana promocija Zb ...

Read more

U toku sa svjetskim kulturnim događanjima

PRILOZI ZA ISTORIJU KINEMATOGRAFIJE U CRNOJ GORI (lll DIO) Feljton o počecima kinematografije u Crnoj Gori, na bazi tekstova koji su čitani na II programu Radio Titograda, decembar 1989 - januar 1990. godine. Piše: Dragan B. Perović Maks Skladanovski bio je fotograf i sa svojim bratom Emilom razvio je uređaj za projekciju filmova, koji je nazvao bioskop. Uređaj su demonstrirali 1. novembra 1895, dva mjeseca ...

Read more

Upravitelj prve nikšićke gimnazije

PROSVJETNI RAD PROFESORA MIHAILA BUKVIĆA Profesor Mihailo Bukvić rođen je 1876. u Gacku, u istočnoj Hercegovini u domu Rista Bukvića i supruge Ane, rođ. Varoščić. Gimnaziju je svršio u Sarajevu 1899. godine, a filozofski fakultet u Gracu 1903. Prof. Mihailo Bukvić Intelektualni stvaraoci sa širih jugoslovenskih prostora imali su nesumnjivo značajnu ulogu u kulturno-prosvjetnom životu Crne Gore, posebno u ra ...

Read more

Na „Dan pobjede“ sjećanje na Ljuba Čupića i Joku Baletić

Na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope 09. maja, UBNOR i antifašisti Nikšića sa izviđačima iz Nikšića sa početkom u 9 časova će položiti cvijeće i evocirati uspomene na grob Ljuba Čupića i Joke Baletić povodom 75-to godišnjice njihove pogibije. U 10,30 časova kod spomenika pod Trebjesom delegacija Opštine Nikšić, Vojske Crne Gore i UBNOR-a i antifašista Nikšić povodom 9 maja Dana pobjede nad fašizmom i Da ...

Read more

Otišli smo za Nikšić da izgrađujemo Željezaru

RADNA AKCIJA: ROŽAJCI NA IZGRADNJI ŽELJEZARE Na omladinskoj konferenciji u Rožajama pročitan je spisak od trideset „dobrovoljca“ za radnu akciju u Nikšiću za izgradnju Željezare. Na tom spisku nalazilo se i moje ime. Uglavnom su to bili mladići iz grada. Djevojaka u našoj brigadi nije bilo. Komandir brigade bio nam je frontovac Kujo Ibrahimović iz Bukovice. Piše: Hadžić Rifo - Rika Na omladinskoj konferenci ...

Read more

PEDESETČETIRI

Pedesetčetiri godine i jedanaest dana otkako tragam. Pedesetčetiri puta smrzavan i gledajući sada, vidim da je svako sjećanju bliže odmrzavanje bilo nepotpunije. Sad sam smrzotina. Iz te perspektive lica djeluju izobličeno. Da bih ispravio sliku, krivio sam pogled preko vrha nosa ili kroz tačku gdje se obrve spajaju ali uzalud. Užas je čak bivao veći! Žmureći sam bio u nekim drugim svjetovima, ali ja sa dav ...

Read more

Nikšićke priče iz berbernice

Nikšićki berberin, Milutin Mićo Mrgudović svojim oštrim perom sačuvao je kroz aforizme od zaborava mnoge Nikšićane i događaje vezane za njih. U brijačnicu u kojoj je radio u Njegoševoj ulici dolazili su mnogi da iz prve ruke saznaju šta ima novo u gradu, a samim tim i Mićo je saznavao dosta toga što je kasnije i zapisao. Inspektor Risto Doktor Risto Đuričić je bio sanitarni inspektor. Veliki flegman i šalji ...

Read more
Scroll to top