You Are Here: Home » Sjećanja (Page 13)

Ljubav, potreba, navika…

Snažna emotivna veza, koja je nekada  postojala između grada i mene, vremenom se svela na potrebu... Očigledno, jednostranu. I „ničim izazvanu“. Nikšić je, u savremenom smislu riječi, relativno mlada gradska naseobina. Od 1883. kada je dobio prvi urbanistički plan, razvijao se tokom proteklih  trinaest decenija,  nekad sporije, nekad brže, pa je i život u njemu pulsirao u skladu sa tim promjenama. Vrijeme u ...

Read more

Ko se još sjeća kupališta Manitovac?

Priča o Nikšiću šezdesetih godina, a i u opšte, bila bi nekompletna bez pomena  Manitovaca. Legendarno gradsko kupalište, o kome su i na kome su mnoge priče ispričane, započete mnoge prve ljubavi, napravljeni prvi životni koraci. Nalazi se rijeci Zeti, udaljen oko dva kilometra od centra grada. Kupanje je obično počinjalo prvog maja i to za one najhrabrije i najvjernije i trajalo do jesenjih dana. Bio je to ...

Read more
Scroll to top